بهار، بهانه تازگی

1395/1/1 01:31:56

به اعتبار آینده های روشن است که دیروز و امروز، به رود جاری زمان می پیوندند، فردا و فرداها از راه میرسند و نوروز در جان تمام لحظه ها شکوفه میکند
و بهار، بهانه ای میشود برای تازگی ... 
نوروز مبارک، روزگار بر شما خوش

 

 

Noroz

 

حروف تصویر
go-to-top