• فرهنگ واژگان گوگل

    فرهنگ واژگان گوگل 1394/7/5 18:41:02

    گوگل کمپانی عظیمی است که در حال حاضر بیش از 40 هزار کارمند دارد. نکته این است که در محیط گوگل فرهنگ لغات خاصی...

  • پردرآمدترین کارمندان گوگل چه کسانی هستند؟

    پردرآمدترین کارمندان گوگل چه کسانی هستند؟ 1394/6/23 20:02:27

    گوگل که مدتی است فعالیت خود را به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت آلفابت ادامه میدهد، برای مهندسین خود اررزش...

go-to-top