قیمت

تومان
تومان
سری تبلت Microsoft
اندازه صفحه نمایش
دوربین اصلی
دوربین سلفی
ظرفیت حافظه
RAM ظرفیت
نسل شبکه های ارتباطی
قابلیت نصب سیم کارت
قابلیت مکالمه
تعداد سیم کارت
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل

قیمت تبلت مایکروسافت سرفیس

تاریخ به روزرسانی: 1395/07/28
15 : 0
مقایسه شود نام محصول RAM ظرفیت ظرفیت حافظه اندازه صفحه نمایش قابلیت نصب سیم کارت تعداد سیم کارت قابلیت مکالمه نسل شبکه های ارتباطی دوربین اصلی دوربین سلفی نسخه سیستم عامل قابلیت نصب کارت حافظه قیمت (تومان)
Microsoft Surface 3 Z8700-2-64 2GB 64GB 10.8 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 3.5 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 1,920,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/9 1395/6/13 1395/6/16 1395/6/27 1395/6/28 1395/6/28 1395/6/29 1395/6/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1940000 1970000 2070000 1910000 1890000 1920000 1890000 2000000 1920000
Microsoft Surface 3 Z8700-2-64-LTE 2GB 64GB 10.8 inch بله تک سیم خیر 4G-3G-2G 8.0 مگاپیکسل 3.5 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 2,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/13 1395/6/14 1395/6/16 1395/6/28 1395/6/31 1395/7/4 1395/7/5 1395/7/6 1395/7/8 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/12 1395/7/13 1395/7/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2320000 2250000 2190000 2220000 2250000 2170000 2200000 2250000 2200000 2250000 2200000 2170000 2200000 2250000
Microsoft Surface 3 Z8700-4-128 4GB 128GB 10.8 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 3.5 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 2,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/13 1395/6/16 1395/7/12 1395/7/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2240000 2370000 2250000 2270000 2250000
Microsoft Surface Pro 3 256GB Core i7 8GB 256GB 12 inch خیر خیر ندارد 5.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 4,170,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/4 1395/7/14 1395/7/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4170000 4110000 4170000
Microsoft Surface Pro 4 CoreM-4-128-INT 4GB 128GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 3,150,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/9 1395/6/13 1395/6/31 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
3120000 3170000 2990000 3150000
Microsoft Surface Pro 4 CoreM-4-128-INT With Type Cover 4GB 128GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 3,550,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/9 1395/6/13 1395/6/31 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
3520000 3570000 3390000 3550000
Microsoft Surface Pro 4 i5-4-128-INT 4GB 128GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 3,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/6 1395/6/7 1395/6/8 1395/6/13 1395/6/14 1395/6/15 1395/6/16 1395/6/17 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/24 1395/6/27 1395/6/27 1395/6/28 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/1 1395/7/3 1395/7/4 1395/7/4 1395/7/6 1395/7/6 1395/7/8 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/12 1395/7/12 1395/7/14 1395/7/17 1395/7/19 1395/7/25 1395/7/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
3070000 3090000 3130000 3090000 3250000 3120000 3160000 3090000 3120000 3100000 3110000 3100000 3170000 3150000 3110000 3130000 3100000 3090000 3120000 3100000 3120000 3070000 3110000 3090000 3070000 3110000 3090000 3070000 3110000 3070000 3090000 3120000 3150000 3120000 3250000
Microsoft Surface Pro 4 i5-4-128-INT With Type Cover 4GB 128GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 3,650,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/6 1395/6/13 1395/6/14 1395/6/15 1395/6/16 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/24 1395/6/27 1395/6/27 1395/6/28 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/1 1395/7/3 1395/7/4 1395/7/4 1395/7/6 1395/7/6 1395/7/8 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/12 1395/7/12 1395/7/14 1395/7/17 1395/7/19 1395/7/25 1395/7/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
3470000 3490000 3650000 3520000 3560000 3490000 3500000 3510000 3500000 3570000 3550000 3510000 3530000 3500000 3490000 3520000 3500000 3520000 3470000 3510000 3490000 3470000 3510000 3490000 3470000 3510000 3470000 3490000 3520000 3550000 3520000 3650000
Microsoft Surface Pro 4 i5-8-256-INT 8GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 4,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/13 1395/6/13 1395/6/14 1395/6/15 1395/6/16 1395/6/20 1395/6/24 1395/6/25 1395/6/27 1395/6/27 1395/6/29 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/3 1395/7/4 1395/7/5 1395/7/6 1395/7/7 1395/7/7 1395/7/8 1395/7/10 1395/7/12 1395/7/12 1395/7/15 1395/7/17 1395/7/25 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4090000 4170000 4050000 4040000 4030000 3995000 4080000 3990000 4040000 4010000 4020000 4010000 4020000 3920000 3980000 4020000 3990000 4020000 3990000 3980000 3990000 3970000 3980000 3950000 3970000 4150000 4250000 4200000 4250000
Microsoft Surface Pro 4 i5-8-256-INT With Type Cover 8GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 4,650,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/13 1395/6/13 1395/6/14 1395/6/15 1395/6/16 1395/6/20 1395/6/20 1395/6/24 1395/6/25 1395/6/27 1395/6/27 1395/6/29 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/3 1395/7/4 1395/7/5 1395/7/6 1395/7/7 1395/7/7 1395/7/8 1395/7/10 1395/7/12 1395/7/12 1395/7/15 1395/7/17 1395/7/25 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4490000 4570000 4450000 4440000 4430000 4450000 4395000 4480000 4390000 4440000 4410000 4420000 4410000 4420000 4320000 4380000 4420000 4390000 4420000 4390000 4380000 4390000 4370000 4380000 4350000 4370000 4550000 4650000 4600000 4650000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-1-INT 16GB 1TB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 10,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/3 1395/6/13 1395/6/15 1395/6/28 1395/6/31 1395/7/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9740000 9870000 9740000 9870000 9850000 10800000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-1-INT With Type Cover 16GB 1TB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 11,200,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/3 1395/6/13 1395/6/15 1395/6/28 1395/6/31 1395/7/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
10140000 10270000 10140000 10270000 10250000 11200000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-256-INT 16GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 6,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/14 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/25 1395/6/29 1395/7/17 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
5870000 5920000 5919000 5900000 5820000 5950000 5900000 6100000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-256-INT With Type Cover 16GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 6,500,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/14 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/25 1395/6/29 1395/7/17 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
6270000 6320000 6319000 6300000 6220000 6350000 6300000 6500000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-512-INT 16GB 512GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 7,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/9 1395/6/15 1395/6/28 1395/6/31 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/17 1395/7/17 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
6490000 6470000 6840000 7110000 7090000 7110000 7090000 7390000 7400000 7250000
Microsoft Surface Pro 4 i7-16-512-INT With Type Cover 16GB 512GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 7,650,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/9 1395/6/15 1395/6/15 1395/6/28 1395/6/31 1395/7/17 1395/7/17 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
6890000 6870000 6840000 7240000 7510000 7490000 7790000 7800000 7650000
Microsoft Surface Pro 4 i7-8-256-INT 8GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 5,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/13 1395/6/16 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/25 1395/6/27 1395/6/29 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/3 1395/7/5 1395/7/6 1395/7/6 1395/7/7 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/11 1395/7/14 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4690000 4870000 4770000 4820000 4819000 4799000 4750000 4800000 4750000 4800000 4770000 4670000 4800000 4750000 4850000 4770000 4720000 4820000 4770000 4890000 5200000 5350000 5250000
Microsoft Surface Pro 4 i7-8-256-INT With Type Cover 8GB 256GB 12.3 inch خیر - خیر ندارد 8.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل Microsoft Windows 10 دارد 5,650,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/2 1395/6/13 1395/6/16 1395/6/20 1395/6/23 1395/6/25 1395/6/27 1395/6/29 1395/6/29 1395/6/31 1395/6/31 1395/6/31 1395/7/3 1395/7/5 1395/7/6 1395/7/6 1395/7/7 1395/7/10 1395/7/10 1395/7/11 1395/7/14 1395/7/25 1395/7/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
5090000 5270000 5170000 5220000 5219000 5199000 5150000 5200000 5150000 5200000 5170000 5070000 5200000 5150000 5250000 5170000 5120000 5220000 5170000 5290000 5600000 5750000 5650000
:
  • لطفا به تاریخ بروز رسانی قیمت ها توجه فرمایید.
  • هرگونه تغيير در مشخصات و قيمت ها بدون درج در سايت امکان پذير است لطفا جهت اطلاع از آخرين تغييرات با فروشندگان ما تماس حاصل فرماييد.

لیست قیمت تبلت

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
go-to-top